Китайский язык онлайн Studychinese.ru

Китайский для детей

西瓜在哪里呀?
xīguā zài nǎli ya
Где арбуз?

西瓜,西瓜。
xīguā, xīguā
Арбуз, арбуз.

西瓜在哪里呀?
xīguā zài nǎli ya
Где арбуз?

它在桌子下面。
tā zài zhuōzi xiàmian
Он под столом.

香蕉在哪里呀?
xiāngjiāo zài nǎli ya
Где бананы?

香蕉,香蕉。
xiāngjiāo, xiāngjiāo
Бананы, бананы.

香蕉在哪里呀?
xiāngjiāo zài nǎli ya
Где бананы?

它在桌子上面。
tā zài zhuōzi shàngmian
Они на столе.


Комментарии

Вводите слоги с номерами тонов (1-4), чтобы получить пиньинь, например:
ni3 hao3nǐ hǎo